Zdravje starostnikov

Zbornik Zdravje starostnikov prinaša celotna besedila recenziranih prispevkov pete znanstvene in strokovne konference z mednarodno udeležbo, ki jo vsako leto organizira Fakulteta za vede o zdravju; letošnja  je posvečena izmenjavi mnenj, izsledkov raziskav in izkušenj strokovnjakov s področja zdravja starejših odraslih. V prispevkih so zajete tematike s področja prehrane za zdravje starejših odraslih, pomena gibalne aktivnosti, tehnoloških rešitev, psihologije in sociologije, ter fizioterapije. Namen konference je ponuditi celosten pregled na problematiko zdravja starostnikov in spodbuditi raziskovalce, strokovnjake in študente k nadaljnjemu razmišljanju, delu, raziskovanju in ukrepanju na tem področju.

PDF | FlipBook